bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Unaniem raadsbesluit voor stedenbouwkundig plan!

20 juni 2024

In dit artikel lees je meer over het raadsbesluit voor het stedenbouwkundig plan.

Geweldig nieuws: de gemeenteraad van Beuningen heeft 13 juni jl. ingestemd met een aantal specifieke randvoorwaarden op basis van ons stedenbouwkundig plan voor Winss’n Park in Winssen. Dit plan, ontwikkeld in samenwerking met Jansen Bouwontwikkeling B.V. en woningcorporatie Woonwaarts, omvat de bouw van 400 woningen, waarvan ongeveer 100 appartementen.

Trots zijn we op het feit dat 2/3 van het totale plan zich richt op het betaalbare segment. Dit omvat sociale huur, goedkope koop, betaalbare koop en/of middenhuur. Daarnaast besteden we veel aandacht aan levensloopbestendigheid, met woningen die geschikt zijn voor alle levensfasen en in alle prijscategorieën.

Winss’n Park krijgt een dorps karakter en wordt ruim opgezet met veel groen. Het plan voorziet in ruim 130 m² openbaar groen per woning, wat bijdraagt aan een prettige en duurzame leefomgeving.

Op dit moment werken we samen met de Gemeente Beuningen aan de nadere uitwerking richting de omgevingsplanprocedure. We streven ernaar om dit najaar in procedure te gaan met het ontwerp-omgevingsplan. Als alles volgens plan verloopt, kunnen we begin 2026 starten met de bouw van de eerste fase. Bezoek voor meer informatie de projectwebsite: https://www.winssnpark.nl.

Aanvullende reactie appartementen en verkeer
Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe